Omdat de vereniging een ANBI status heeft, eist de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar gemaakt worden via een website.

 • naam: heemkundeking DE DRIJEHORNICK.
 • inschrijving bij de KvK onder nummer: 40240447. RSIN nummer: 8032 02 556
 • alle leden (inclusief bestuur) zijn onbezoldigd
 • klik contactgegevens
 • klik bestuurssamenstelling
 • klik beleidsplan 2014-2018 
 • klik doelstelling
 • klik activiteiten in 2016-2017
 • financieel overzicht over 2016:
  inkomsten contributie leden 5260
    subsidie gemeente 8000
    donaties en giften 1003
    totaal inkomsten   14263
         
  uitgaven huisvesting 10297
    periodieken en boeken 546
    lezingen 994
    activiteiten werkgroepen   770
    algemene kosten 785
    totaal uitgaven 13392
         
  saldo positief 871