ANBI en Periodieke Giften

Omdat de vereniging een ANBI status heeft, eist de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar gemaakt worden via een website.

Voor Periodieke giften