Heemkundekring De Drijehornick - boek van de maand

park panorama
BOEK VAN DE MAAND


december 2017

Op deze pagina willen we elke maand een boek uit onze bibliotheek presenteren, dat de aandacht verdient door zijn inhoud, bijzondere vormgeving of anderszins.

Noord-Brabant tijdens de Republiek der

Verenigde Nederlanden 1572 – 1795


Een institutionele handleiding 


eindredactie
J.G.M. Sanders ; redactie: W.a. van Ham,
J.G.M. Sanders en J. Vriens

Uitgever: Rijksarchief in Noord-Brabant

Categorie: 4.3 (Historie – Noord-Brabant)


December is een maand met lange avonden waarin veel gelezen kan worden. Vandaar een boek met 575 pagina’s. Het boek valt uiteen in drie hoofdstukken.

In hoofdstuk 1 wordt de ontwikkeling van de verschillende territoria geschetst die in de periode 1572-1795 op het hedendaagse Noordbrabantse grondgebied lagen.

Het 2e hoofdstuk bevat verschillende instituties van de wereldlijke overheid

Het leeuwendeel van dit boek wordt gevormd door hoofdstuk 3. Per plaats wordt hierin  de staatkundige positie in 1975 en de hedendaagse aangegeven.

Over dit boek valt veel meer te zeggen, maar daarvoor kunt u in het heemhuis het boek inzien en zo u wilt meenemen.

naar de bibliotheekindex