GENEALOGIE

Genealogie

Veel mensen zijn erg gericht op hun afkomst. ‘Wie zijn mijn (groot)ouders en verdere voorouders, waar komen ze vandaan en wat waren hun leefomstandigheden’ zijn vragen die mensen zich vaak stellen. Daarom zijn TV programma’s die hierop gericht zijn, zo populair.

De genealogie probeert op een inzichtelijke manier familierelaties in kaart te brengen, en dan natuurlijk van zoveel mogelijk generaties. Vanaf het begin van de 19 eeuw bestaat er een burgerlijke stand, waarvan de gegevens veelal openbaar zijn, daarvoor moet je te rade gaan in de verslagen van de lokale kerken, die de de lotgevallen van de gemeenteleden/parochianen bijhielden in z.g. DTBboeken (Doop-Trouw-Begrafenisboeken). Om deze boeken te kunnen lezen moet je wel wat training hebben in het lezen van oud-schrift.

John Parmentier, coordinator bidprentjes, genealogie