Heemkundekring De Drijehornick - ANBI verantwoording

park panorama

Omdat de vereniging een ANBI status heeft, eist de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar gemaakt worden via een website.

 • naam:heemkundeking DE DRIJEHORNICK.
 • Inschrijving bij de KvK onder nummer: 40240447. RSIN nummer: 8032 02 556
 • voor contactgegevens:  klik HIER.
 • bestuurssamenstelling: klik HIER.
    • beleidsplan:                 klik HIER 
    • We huizen intussen al lang niet meer in de kelder van het klooster, zoals nog in het beleidsplan wordt gesuggereerd! Dit is geschreven in 2014.
 • beloningsbeleid: alle leden (inclusief bestuur) zijn onbezoldigd.
 • doelstelling: klik HIER
 • activiteiten in 2016-2017: klik HIER
 • financieel overzicht over 2016:

  inkomsten contributie leden
  5260

  subsidie gemeente

  8000

  donaties en giften
  1003

  totaal inkomsten

  14263
  uitgaven huisvesting
  10297

  periodieken en boeken
  546

  lezingen
  994

  activiteiten werkgroepen 

  770

  algemene kosten

  785

  totaal uitgaven
  13392
  saldo positief
  871