Heemkundekring De Drijehornick - monumenten

park panorama

De werkroep Monumenten

richt zijn aandacht op gebouwen, die van speciale betekenis zijn voor het karakter van de gemeente. Hieronder vallen de rijks- en gemeentemonumenten, maar ook boerderijen.
Wij  organiseren jaarlijks onder auspiciën van de  landelijke organisatie, een Open Monumentendag in het tweede weekend van september. In september 2012 hebben we in het kader "Groen van Toen" een fietstocht georganiseerd met als publiekstrekken het landgoed "Soeterbeek". We zijn er in geslaagd het privé landgoed eenmalig opengesteld te krijgen voor het publiek.

In september 2015 stonden Oude Ambachten in de belangstelling. We hebben toen een aantal activiteiten ontplooid in de watermolen van Opwetten, waar veel  belangstelling voor bestond.We hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van monumentenbeleid.
Contactpersoon: Jan Vellekoop