Heemkundekring De Drijehornick - welkom in Nuenen

park panorama

Nuenen
Nuenens beroemdste inwoner:
Vincent van Gogh


is een dorp, dat ongeveer 8 km ten noord-oosten van Eindhoven ligt. Samen met de dorpen Gerwen en Nederwetten vormt het één gemeente Nuenen c.a. (cum annexis). Het dorp heeft ongeveer 18000 inwoners; de gehele gemeente telt ruim 22000 inwoners.

De naam Nuenen, Nuenhem of Nuynhem is een zogeheten Frankische heimnaam, ontstaan tussen de 5e en de 8e eeuw. Het achtervoegsel ‘hem’ betekent heim of woonplaats. Het voorvoegsel ‘nuen’ of ‘nuyn’ betekent ‘nieuw’. De 'oude' woonplaats zou misschien Gerwen geweest kunnen zijn.

Hertog Jan II van Brabant verleende op 4 december 1300 ‘Sint-Barbaradag’ aan de inwoners van Nuenen-Gerwen de gebruiksrechten van de gemeenschappelijke gronden, bestaande uit heide, hooilanden en moerassen. Hiermee werd de basis gelegd voor wat later de gemeente Nuenen c.a. zou worden.


Het wapen van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten


Het wapen is toegekend bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1998
De leeuwen uit het wapen stellen de Brabantse en Limburgse leeuw voor. De rozen zijn afkomstig uit het familiewapen van Dirk van Altena die in de dertiende eeuw de heerlijkheid Nuenen-Gerwen in leen had gekregen. De drie zespuntige sterren zijn afkomstig van het wapen van de voormalige gemeente Nederwetten.