Heemkundekring De Drijehornick - paleografie

park panorama

Voor geschiedkundig onderzoek is het hebben van toegang tot en het bestuderen van primaire bronnen van zeer groot belang. Veel van deze bronnen met gegevens over personen en gebeurtenissen stammen uit de tijd van voor 1800 tot ver in de Middeleeuwen en zijn meestal handgeschreven.
Voorbeelden van die primaire bronnen zijn de doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken (DTBL-boeken) en de protocollen van de schepenbank (transporten, obligaties, verdeling van erfenissen etc.).

Letters en woorden in dit soort handschriften wijken af van wat wij gewend zijn. Om oude teksten te kunnen lezen heb je wat training nodig, maar dan wordt historisch onderzoek steeds leuker en interessanter.

Op Internet zijn diverse online cursussen te vinden, kijk bij voorbeeld  maar eens naar:
http://geneaknowhow.net/genea/lokaal.htm

Wij houden onze kennis op peil door er praktisch mee bezig te zijn en ondersteunen daarmee de andere werkgroepen evenals de redactie van de Drijhornickels.
Wat tot nu toe door de werkgroep toegankelijk is gemaakt, ligt ter inzage op de heemkamer (alles in geïndexeerde vorm):
  • de DTBL-boeken vanaf 1611.
  • de Schepenbankprotocollen van 1697 tot 1810, enige delen nog in bewerking.

Kortgeleden zijn wij begonnen met het bewerken van het archief van de Opwettense Watermolen.
Een nieuwe uitdaging met een duidelijk Nuenens belang.

Een karakteristiek voorbeeld van ons werk is hier te zien. Heb je belangstelling voor dit werk ?
Contactpersoon: Jeroen Geerts