Heemkundekring De Drijehornick - ons tijdschrift

park panorama


INHOUDSOPGAVE SEPT 2018,
nu verkrijgbaar

Van de Redactie
2
Oorlogsbelevenissen van Jan Slegers in de meidagen van 1940
Piet Slegers
3
De memoires van verzetsman Cees Verhoeven
inleiding:Louis Bressers
9
Terugbeeld:Onderwijzerswoning Kerkstraat
Roland van Pareren
18
Valsheid in geschrifte in 1730, oplichtingspraktijken in 1730
Henk Konings
20
Een middeleeuwse waterput opgegegraven op de Luistruik
Maria Brokken en Dirk Vlasblom
23

Abonnementen voor niet-leden: € 20,00 per jaar
Losse nummers: € 4,50

De redactie wordt gevormd door:
Hans Korpershoek
Joke van Ouwerkerk-van Eck
Roland van Pareren

Het blad ligt in Nuenen te koop bij:
Jumbo Ton Grimberg, De Smidse
Vincentre, Berg 29
Risjamo, Kernkwartier
Bruna, Parkstraat


en uiteraard in ons Heemhuis,