Terugbeeld

 

is een project van heemkundekring ‘De Drijehornick’ waarmee de aandacht gevestigd wordt op verdwenen monumenten en karakteristieke gebouwen in de gemeente Nuenen c.a..
Dit hebben we gedaan door op de plaats van die verdwenen gebouwen een informatiezuil te plaatsen met een foto en een korte toelichting. In totaal hebben we in de gemeente 38 informatiepanelen geplaatst, die de twee ex-burgemeesters namens ons op zaterdag 23 april 2016 hebben overhandigd aan wethouder Martien Jansen.