Heemkundekring De Drijehornick - ons tijdschrift

park panorama


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2017,
binnenkort verkrijgbaar

Van de Redactie
2
Willem Schrofer en Hannie Bal in Nuenen
Peter van Overbruggen en Roland van Pareren
3
Uit de geschiedenis van het Gerwens Gemengd koor
St. Cecilia
Jan Reijnen
8
Terugbeeld: Telefooncentrale
Roland van Pareren
18
Relieken uit een ver verleden
Jos Deckers
20
Boekbespreking:
Die onbekende Van Gogh

Peter van Overbruggen
25

Abonnementen voor niet-leden: € 20,00 per jaar
Losse nummers: € 4,50

De redactie wordt gevormd door:
Hans Korpershoek
Joke van Ouwerkerk-van Eck
Roland van Pareren

Het blad ligt in Nuenen te koop bij:
Jumbo Ton Grimberg, De Smidse
Vincentre, Berg 29
Risjamo, Kernkwartier
Bruna, Parkstraat


en uiteraard in ons Heemhuis,