ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 februari 2020 20:00 uur in de DASSENBURG.

dus niet op 20 feb zoals in de Nieuwsbrief stond!!

  1. AGENDA (klik hier)
  2. JAARVERSLAG 2019 (klik hier)

Aansluitend de lezing door Kees van der Beek over

Genetische Genealogie (DNA verwantschapsonderzoek)

Kees van der Beek was tot aan zijn pensionering in 2017 de beheerder van de Nederlandse DNA databank voor strafzaken.
Hij geeft een presentatie over Genetische Genealogie oftewel DNA verwantschapsonderzoek.
Hij zal uitleggen hoe Genetische Genealogie werkt en op welke wijze het een aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogisch onderzoek.

Op verzoek van velen zetten wij de dia-show / powerpoint presentatie van de lezing die Kees van der Beek gaf op 27 februari 2020.