ARCHEOLOGIE

Archeologie

Een zeer belangrijke bron van informatie over ons verleden ligt verborgen in de grond. Dat wordt het bodemarchief genoemd. De wet staat niet toe dat iedereen zomaar gaat graven op plaatsen waar wellicht wat te vinden is. Wel is het mogelijk om opgravingen te doen wanneer op een bepaalde locatie dit bodemarchief in zijn voortbestaan wordt bedreigd.
Op zo’n moment proberen we als werkgroep Archeologie & Monumenten daarbij betrokken te zijn. Dit is o.a. het geval bij de ontwikkeling van de Luistruik en Nuenen-west. Zo is er onder andere een middeleeuwse waterput gevonden en later weer opgebouwd in de kloostertuin. Andere vondsten restaureren we en bewaren we in het Heemhuis of in het regionaal archeologisch centrum (depot) in Eindhoven.

Contactpersoon archeologie: Maria Brokken

Monumenten

Daarnaast vormen gebouwen natuurlijk een belangrijke bron voor onze geschiedenis. Met monumenten duiden we gebouwen aan die een monumentstatus hebben of dit verdienen. Nuenen heeft 45 rijksmonumenten en 69 gemeentelijke monumenten. Eén rijksbeschermd dorpsgezicht en vier gemeentelijke dorpsgezichten. Komend jaar willen we de wederopbouwarchitectuur in kaart brengen.
We volgen de ontwikkelingen rond de monumenten en de historisch stedenbouwkundige structuur in de gemeente en proberen zo nodig bij te sturen.
Verder proberen we monumenten onder de aandacht te brengen door middel van publicaties. Zo is er in 2017 een boek uitgebracht over het klooster.
Het organiseren van Open Monumentendag in het 2e weekend van september is een jaarlijks terugkerende activiteit.

De werkgroep Archeologie en Monumenten bestaat (eind 2017) uit 7 mensen en we komen minimaal 1x per maand bij elkaar. We hebben regelmatig contact met de gemeente op het gebied van het cultureel erfgoedbeleid.

We zouden graag nog meer activiteiten ontwikkelen, zoals rond Torendag, behoud van de resten van het Klooster Hooijdonk, inventarisaties, educatie op scholen e.d. Maar daarvoor is uitbreiding, al dan niet op projectbasis, dringend gewenst.

Bekijk hier onze monumenten

Contactpersoon werkgroep: Jan Vellekoop