Bestuursmeldingen

Recentste berichten zie lijst hier onder

Bidprentjes en geboortekaartjes brengen

Bidprentjes en geboortekaartjes brengen

Kom bidprentjes en geboortekaartjes brengen!

Op zaterdag 12 september bent u van 11 tot 14 uur van harte welkom bij het Heemhuis (buiten) om de geboortekaartjes en gedachtenisprentjes die u kwijt wilt bij ons in te leveren. We voegen ze graag toe aan onze mooie collecties. Dus niet vergeten: 12 september van 11 tot 14 uur. Zie verder het persbericht van Nannie van den Eijnden dat deze week in de lokale pers (De Nuenense Krant en Rond de Linde) verschijnt.

Genealogie inloopdag vervalt

Genealogie inloopdag vervalt

De inloopdag voor genealogie die op zaterdag 17 oktober a.s. gehouden zou worden in het Heemhuis, kan vanwege de corona-pandemie geen doorgang vinden. Deze inloop wordt twee maal per jaar georganiseerd door heemkundekring De Drijehornick en de afdeling Kempen & Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). 

We zullen u t.z.t. informeren wanneer deze inloop zal plaats vinden.

Bezoek op afspraak

Bezoek op afspraak

“Het Heemhuis aan de Papenvoort 15-a is weer deels geopend voor activiteiten en inloop. Vanwege de coronamaatregelen was het Heemhuis vanaf medio maart j.l. gesloten.

Het Heemhuis is nu alleen op afspraak te bezoeken tijdens de inlooptijden op dinsdagmorgen van 9:30 uur tot 12:00 uur en woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. Afspraak via info@drijehornick.nl of via 040-2838472 “.
Het Bestuur

Activiteiten tijdelijk gannuleerd

Activiteiten tijdelijk gannuleerd

Beste actieve leden van onze heemkundekring (coördinatoren van werk- en ondersteunende groepen, etc.),

Hierbij deelt het bestuur jullie mede dat vanaf vandaag 16 maart alle activiteiten in het Heemhuis worden geannuleerd tot 6 april a.s. of tot nadere order.
Het gaat om de “inlopen” dinsdagmorgen en woensdagavond, websitecursussen op dinsdagmiddag en vrijdagochtend, alle werkgroep-bijeenkomsten en ook de eventueel geplande activiteiten van derden-organisaties.
We zullen dit bericht op het raam naast de ingang gangen van het Heemhuis, alsmede ook op de website (laten) plaatsen.
NB. Voor de cursisten van de websitecursus: BESTEED DE TIJD NUTTIG OM HEEL VEEL TE OEFENEN. De cursusleider Cor Aalberts is bereid telefonisch of via de mail vragen te beantwoorden indien je problemen en /of stagnaties ondervindt bij de oefeningen. Hij is bereikbaar op 06-20722122 en per mail: cor@aalberts.nu

Voor eventuele vragen, op- en/of aanmerkingen kun je mij benaderen (040-2838472; info@drijehornick.nl )

 

Met vriendelijke groeten,

Ruud Bovens
Secretaris van Heemkundekring De Drijehornick Nuenen-Gerwen-Nederwetten

ALV en Lezing

ALV en Lezing

ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 februari 2020 20:00 uur in de DASSENBURG.

dus niet op 20 feb zoals in de Nieuwsbrief stond!!

 1. AGENDA (klik hier)
 2. JAARVERSLAG 2019 (klik hier)

Aansluitend de lezing door Kees van der Beek over

Genetische Genealogie (DNA verwantschapsonderzoek)

Kees van der Beek was tot aan zijn pensionering in 2017 de beheerder van de Nederlandse DNA databank voor strafzaken.
Hij geeft een presentatie over Genetische Genealogie oftewel DNA verwantschapsonderzoek.
Hij zal uitleggen hoe Genetische Genealogie werkt en op welke wijze het een aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogisch onderzoek.

Op verzoek van velen zetten wij de dia-show / powerpoint presentatie van de lezing die Kees van der Beek gaf op 27 februari 2020.

In Memoriam Arjaan den Haan

In Memoriam Arjaan den Haan

Bedroefd heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden
van ons geliefde oud-bestuurslid

Arjaan den Haan

Arjaan overleed 7 februari 2020 op 71 jarige leeftijd.

Wij zijn Arjaan dankbaar voor al zijn bijzondere werk dat hij voor onze vereniging deed.

 

 

Erfgoed Brabant cursussen

 • Studiedag Bouwhistorie als gemeentelijke taak
  Historische gebouwen, of ze erkend monument zijn of niet, zijn erfgoed en hebben cultuurhistorische waarde. In de monumentenwet wordt het tot de taak van de overheid (lees: gemeenten) gerekend om op een verantwoorde manier om te gaan met erfgoed. Zo zijn er regels vastgelegd hoe verstoorders onderzoek moeten (laten) doen naar verwachte archeologische waarden in de ondergrond. Volgens de monumentenwet moeten er ook regels zijn bij het verstoren van bouwhistorische informatie, bijvoorbeeld in geval van verbouwing of sloop. Waarom is dat nodig en hoe zouden die regels er uit moeten zien? Dat is het onderwerp van deze studiedag.Programma Water verbindt erfgoed.

  Deze studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed, waarin de kennis over het (historisch) landschap, en in dit geval de bouwhistorie, op de historische ontwikkeling van onze regio wordt verbonden met actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

  In het projectplan Water verbindt Erfgoed van 14 juni 2017 is het plan op-genomen om twee maal per jaar in het erfgoed- huis studiedagen met een actueel erfgoedthe-ma te organiseren. De eerste studiedag in mei  2018, was gewijd aan de historische geografie van beekdalen. Deze twee- de studiedag heeft als thema bouwhistorie in relatie tot wetgeving en de praktische vertaling hiervan in bestemmingsplan en omgevingsvefgunning.

  Doelgroep

  Doelgroep van de studiedag zijn zowel bestuurders, ambtenaren, erfgoedinstellingen als erfgoedvrijwilligers. Hoewel er ongetwijfeld al veel kennis aanwezig is bij deze doelgroep, is vermeerdering van deze kennis ook gewenst en zal ook niet iedereen over dezelfde kennis beschikken. Om interactie met partners van andere beleidsvelden te stimuleren, wordt deze studiedag samen met Stichting De Brabantse Boerderij georganiseerd.

  Locatie erfgoedhuis
  Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de plaats waar de regionale samenwerking rond verhaal en betekenis van erfgoed wordt geïntensiveerd.

  Datum en tijd
  14 maart 2019 van 13 tot 17 uur