De Drijehornick

Doelstelling

De cultuurhistorische vereniging DE DRIJEHORNICK zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Met diverse activiteiten wil de heemkundekring de kennis en de belangstelling van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden.
We hebben verschillende werkgroepen die actief bezig zijn op gespecialiseerde gebieden van ons culturele erfgoed zoals monumenten, archeologie, kadaster, historische foto’s etc.

De naam van de vereniging is een oude schrijfwijze van de plaatselijke benaming Driehurk, dat driehoek betekent. Deze driehoek staat symbool voor de drie kerkdorpen van de gemeente Nuenen c.a. Deze dorpen zijn het werkgebied van de heemkundekring, maar we besteden ook aandacht aan het gebied Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).

De oprichtingsstatuten zijn van 20-09-1994. Daarin staat bij de inleiding “In 1971 werd de informele vereniging genaamd heemkundekring DE DRIJEHORNICK opgericht…..”

DE DRIJEHORNICK is een actieve vereniging met op dit moment ruim 200 leden en beschikt over een eigen heemhuis op Papenvoort 15A.