VOORMALIG RAADHUIS NUENEN-GERWEN         

Beekstraat 11,   Nuenen

The year 1734 applied to the wall anchors shows the year of construction of the first “huys for Schout and Schepenen van Nuenen-Gerwen”. It was used until 1874. The entrance, consisting of a carved frame on a hard stone ornament and sidewalk, indicates that it was a grand building at the time. In 1874 a textile-weaving mill was established. From 1910 the building was used as a café, called “The worn-out mind” and then as a shop and house.

Het in de muurankers aangebrachte jaar 1734 geeft het bouwjaar weer van het eerste ‘huys voor Schout en Schepenen van Nuenen-Gerwen’. Het is in gebruik geweest tot 1874. De entree, bestaande uit een gesneden lijst op een hardstenen sierstuk en stoep, geeft aan dat het in die tijd een voornaam gebouw was. In 1874 werd er een textielweverij in gevestigd. Vanaf 1910 was het pand in gebruik als café, ‘Het versleten verstand’ genoemd en vervolgens als winkel en woonhuis.

Lijst informatieborden / List of info plaques

U bevindt zich op de website “De Drijehornick”, de heemkundekring van Nuenen.