De Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch,
een monument van Brabantse gotiek

In de komende Drijehornick-lezing staat de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch in het middelpunt. Cees Montagne laat u tijdens zijn presentatie kennismaken met het monumentale karakter en de enorm rijke versiering van de kerk. De Sint-Jan is een bouwwerk dat volstrekt uniek is in de Nederlandse kerkelijke architectuur. De Sint- Janskathedraal in de Bossche binnenstad wordt beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De kerk is gebouwd tussen 1380 en 1530 en sinds de 19e eeuw voortdurend ingrijpend gerestaureerd. Voor wat betreft het exterieur komen met name de luchtboogbeeldjes in beeld en ook de in hoog reliëf uitgevoerde beeldhouwwerken in de zogenaamde windbergen. Deze beeldhouwwerken zijn niet slechts fraaie versieringen maar vertellen ook verhalen of gebeurtenissen bijvoorbeeld uit het leven van Maria, de moeder van Jezus. De windbergen aan de buitenzijde lopen langs de schuine bogen van de spitsboogvensters met daarin de glas-in-loodramen. Ook in het interieur valt van alles te bewonderen zoals de glas-in-loodramen, de vele kapellen en het orgel.

 

.
De Sint-Janskathedraal, in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek

 

Cees Montagne

De lezing wordt gegeven door ons lid Cees Montagne, niet geboren maar wel getogen in ’s-Hertogenbosch en daar aan het Sint Jans-lyceum zijn gymnasiumdiploma behaald. Na zijn studie in Utrecht waar hij zijn echtgenote heeft leren kennen en waaraan hij ook zijn hart heeft verpand, keert hij na zijn werkzame leven regelmatig terug in de Brabantse hoofdstad. Cees is namelijk vrijwilliger bij de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en leidt mensen rond om hen kennis te laten maken met de rijke cultuurhistorie van de stad.