Op verzoek van velen zetten wij de dia-show / powerpoint presentatie van de lezing die Kees van der Beek gaf op 27 februari 2020.

Kees van der Beek was tot aan zijn pensionering in 2017 de beheerder van de Nederlandse DNA databank voor strafzaken.
Hij geeft een presentatie over Genetische Genealogie oftewel DNA verwantschapsonderzoek.
Hij legde uit hoe Genetische Genealogie werkt en op welke wijze het een aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogisch onderzoek.