PALEOGRAFIE/OUD SCHRIFT

Paleografie/Oud schrift
Onze werkgroep paleografie bestaat momenteel uit 4 mensen. In 2017 zijn we 6 keer bij elkaar geweest in het heemhuis. In onze werkgroep krijg je inzicht in de geschiedenis van onze eigen streek ‘uit de eerste hand’. We transcriberen oude geschreven documenten naar leesbare stukken, waarbij we eerst de documenten ‘overschrijven’. De soms nauwelijks leesbare letters schrijven we ‘letterlijk’ over in leesbare letters, zonder de taal of woorden te veranderen. Dit is vaak een puzzel, omdat eenzelfde letter op veel verschillende manieren geschreven kan worden en bovendien lijken veel letters op elkaar. Door letters in andere woorden van dezelfde schrijver te vergelijken, vinden we meestal de oplossing. Ook worden veel afkortingen gebruikt. Daarna vertalen we de tekst in modern Nederlands en zetten er toelichtingen bij. Soms zijn het Latijnse teksten, maar meestal oud-Nederlandse teksten, met mooie oude woorden die nu niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Af en toe zijn er ook al oude transcripties aanwezig, deze kunnen ons helpen, maar je kunt hierbij ook op het verkeerde been komen te staan: opletten geblazen!!
Een uitdaging waar we nu aan werken, is een archief van stukken van de Opwettense Watermolen. We hebben honderden foto’s ontvangen van documenten over deze prachtige historische molen in ons heem. Wat een geschiedenis heeft deze molen, fantastisch!! We zijn begonnen met een inventarisatie; een hele klus op zich. De documenten zijn genummerd en dit hebben we opgeslagen in een excel-bestand. Per document hebben we de aard van het document opgenomen: is het een origineel of bijvoorbeeld een handgeschreven kopie of een toelichting. Verder nemen we de datum van het document op en de auteur, naast een korte omschrijving. Bestaande transcripties, die er ook tussen zitten, nemen we op met een verwijzing naar het origineel.
Over de familie Ten Hove – De Kruijff hebben we ook bestanden ontvangen, deze gaan we samenvatten. Hiernaast staan de DTB (Doop- Trouw en Begrafenis-) documenten van Gerwen op ons lijstje.

Jeroen Geerts, coördinator werkgroep paleografie

Bibliotheek
Eén van de doelstellingen van onze heemkundekring is om historisch en cultureel informatie te verschaffen. Dit wordt o.a. gedaan door het uitgeven van ons tijdschrift ‘De Drijehornick’ en door het publiceren van specifieke uitgaven. Als bron voor deze artikelen geldt in belangrijke mate de informatie die gevonden wordt in de bibliotheek.
Een bibliotheek die boeken aan de leden kan uitlenen en waarvan niet leden de mogelijkheid hebben om deze in het heemhuis in te zien. Dit gedurende de gebruikelijke openingstijden van het heemhuis.
De opzet van de bibliotheek is uiteraard gericht op alle informatie van onze gemeente Nuenen c.a. Maar het zou wel erg kortzichtig zijn als wij denken dat buiten Nuenen c.a. geen relevante historische en culturele informatie te vinden is. Daarom dat we boeken, maar ook dvd’s en cd’s, met ondersteunende informatie in de bibliotheek opnemen. Hierin zijn we ruimdenkend.
Zo kent de bibliotheek 12 hoofdcategorieën, te weten: Nuenen, Eindhoven, Cultuur, Historie, Monumenten, Geologie/geografie, Religie, Bestuur, Archeologie, Toerisme, Natuur en milieu en Genealogie.

Op 31-12-2017 staan er 2898 boeken en/of brochures geregistreerd. Om hierin een snel een boek te kunnen vinden zijn de hoofdcategorieën onderverdeeld in subgroepen. Zie hiervoor de bibliotheek index.
De samenstelling van de bibliotheek kwam en komt tot stand door aanschaf van de boeken door de heemkundekring, maar hoofdzakelijk door schenkingen van leden en niet leden die hun boekenkast opruimen.

Hans Dirksen, coordinator Bibliotheek