Sandersplein

kantonniers Provinciale Waterstaat, 1882-1985

Dit verkeersplein ligt op de kruising van de Europalaan met de Geldropsedijk.
Het is vernoemd naar drie leden van de familie Sanders, die als kantonnier van Provinciale Waterstaat zorgden voor onderhoud van de provinciale weg tussen Eindhoven en Lieshout (Wolvendijk-Opwettenseweg-Parkstraat-Park-Berg-Gerwensweg-Heuvel-Ruiterweg-Molenheide). De kantonnier werd aangeduid als ‘dijkwachter’.


Jan Sanders
(Johannes, geboren in Aalst 23 oktober 1846 en overleden in Nuenen 27 maart 1920) was vanaf 1882 33 jaar kantonnier, tot hij in 1912 wegens ziekte zijn werkzaamheden moest staken.

Gerard Sanders (Gerardus, geboren in  Gradje d’n dijkwachterNuenen c.a. 16 juni 1890 en overleden in Nuenen c.a. 19 juni 1981) volgde vanaf 1912 zijn vader op als kantonnier. Na 43 jaar ging hij in 1955 met pensioen. In Nuenen was hij bekend als ‘Gradje d’n dijkwachter’. Gerard Sanders woonde aan de Opwettenseweg 48.

Jan Sanders jr. (Johannes Martinus, geboren te Nuenen c.a. 13 augustus 1929 en overleden in Nuenen c.a. 6 december 1985) volgde zijn vader in 1955 op als kanton- nier. Hij bleef zorgen voor het onderhoud van de weg Eindhoven-Lieshout tot deze door de Provincie Noord-Brabant aan de gemeente werd overgedaan.

De provinciale weg van Eindhoven naar Lieshout, waar de Opwettenseweg een onderdeel van was, werd in de dienstperiode van Jan Sanders sr. aangelegd door aannemer Hezemans. De weg bestond slechts uit een laag Belgisch kleigrind. Daarna heeft Gerard Sanders de weg helpen verbeteren door daarop een basaltlaag te walsen. Rond 1930 werd een dunne asfaltlaag van ongeveer 10 centimeter aangebracht met een stoomwals gewalst. Omstreeks 1935 werd onder toezicht van Gerard Sanders de smalle houten brug bij de Opwettense watermolen omgebouwd tot de huidige, bredere stenen brug.