De Rooms-Katholieke tak van de padvinderij in Nederland had zich, vanaf 1938 tot het ontstaan van Scouting Nederland in 1973, georganiseerd in een eigen organisatie, de Katholieke Verkenners. 

De Nuenense verkenners waren jarenlang gehuisvest op deze locatie. Aanvankelijk onder de naam Paus Pius XII-groep, later Frans van der Meulengroep, nu bekend als Panta Rhei. 

De bouwvergunning voor de blokhut is verleend op 16 mei 1961. Enige jaren geleden verhuisden de verkenners, sinds 1973 gefuseerd met de NPV (Nederlandse Padvinderij) tot Scouting Nederland, naar een nieuw onderkomen aan de Pastoorsmast. 

embleem van de scouting.
 (met platte knoop)