Wilhelmus Petrus van Lent (1803-1879) werd  benoemd tot pastoor in Nuenen 1 april 1840 en overleed hier op 26 december 1879. Van Lent ging direct na zijn benoeming over tot aanpassing van de schuurkerk. In 1857 gaf hij de opdracht een verdieping te bouwen op de pastorie. 
Na aankoop van het huis en de moestuin naast de schuurkerk gaf hij architect Carl Weber de opdracht tot het ontwerp van een nieuwe kerk. 
Op 28 maart 1871 legde Van Lent samen met de kerkmeesters Jan van Coll en Jan Sengers officieel de eerste steen. 
Op de 70ste verjaardag van de pastoor, 29 mei 1872, begon de bouw van de kerktoren. Op de feestdag van de Heilige Clemens, 23 november 1872, werd de nieuwe kerk ingewijd. 
Pastoor Van Lent
Ook werd toen begonnen met de aanleg van het kerkhof.

Pastoor Van Lent begon met het schrijven van het parochiememoriaal. Niet alleen het kerknieuws werd daarin vastgelegd, maar ook vermeldde de pastoor vele gebeurtenissen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij was daarmee wellicht de eerste ‘geschiedschrijver’ die de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten vastlegde. 
De opvolgers van pastoor Van Lent zijn na zijn overlijden met het bijwerken van het parochiememoriaal doorgegaan.